Flevo-landschap – Van boom tot bank

Beheren voor hogere natuurwaarde.

Het beheer van de bossen van het Flevo-landschap is uiteraard niet willekeurig. Elk gebied heeft een eigen beheerplan, waarmee zij de natuurwaarden van het gebied zo goed mogelijk proberen te dienen. Ze streven daarbij naar een zo biodivers mogelijk bos, met goede leefomstandigheden voor planten, dieren en andere organismen. Flevoland kent jonge bossen op een rijke kleibodem. Dat betekent dat bomen er snel groeien en dat Het Flevo-landschap haar aangeplante bossen met enige regelmaat moet beheren voor ze een meer volwassen stadium bereiken. Hoe ouder het bos wordt, hoe minder beheer het nodig heeft en hoe meer het bos zichzelf vernieuwt.

Bomen krijgen een tweede leven.

Tijdens de beheer werkzaamheden verwijdert het Flevo-landschap onder meer bomen uit het bos. Bijvoorbeeld bomen die ziek zijn, bomen die de groei van soortgenoten in de weg zitten of bomen die verzwakt zijn en een gevaar vormen voor passerende bezoekers. Een gedeelte van het hout dat zij kappen, laten ze in het gebied zelf achter. Dit hout dient als voedsel en schuilplaats voor allerlei dieren en ander bodemleven.

Het hout vergaat uiteindelijk zodat de voedingsstoffen weer worden opgenomen in de natuurlijke kringloop. Het grootste gedeelte van het hout gebruiken zij echter als bouwmateriaal. Hout is een van de weinige echt duurzame materialen die telkens weer door de natuur wordt aangevuld. Bovendien slaat hout CO2 op en door hout te gebruiken onttrekken we dat CO2 voor langere tijd aan de kringloop. Dat is gunstig voor het milieu.

Stichting Robinia heeft een beheerplan geschreven voor Flevohout. Een van de gebieden van het Flevo-landschap. 

Meer informatie vind je op de site van het Flevo-landschap.