Meer Europees bos, wat u kunt doen

Meer Europees bos, wat u kunt doen

Particulieren of organisaties kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de vergroting van de bosoppervlakte in Europa. Heel direct door bos aan te planten op eigen grond of door dit door anderen te laten doen.
 twittertwitter

Nieuw bos aanplanten in Hongarije

Aanplant op eigen grond

In de praktijk merken wij dat veel mensen enthousiast zijn om zelf bos aan te leggen, maar vaak stranden op een aantal obstakels, die bij de realisatie van bos om de hoek komen kijken. Daaron geven wij hieronder een aantal zaken aan die van te voren onderzocht moeten worden om de kans op succes te bepalen.

De belangrijkste zijn:

  • Toestemming van de gemeente
  • Groeiplaats en boomsoortenkeuze
  • Financiën

Informeer allereerst bij de gemeente

In de praktijk blijkt het verkrijgen van toestemming van de gemeente vaak een struikelblok. Op grond van het gemeentebeleid en het bestemmingsplan kan het zijn dat bosaanleg niet mogelijk is.

Daarom is het belangrijk, voordat u overgaat tot het maken van plannen, bij de gemeente na te gaan of bosaanleg wordt toegestaan. Dit kan u een hoop werk besparen.

Indien u toestemming heeft voor bosaanleg, ga dan ook na of hier eventuele voorwaarden aan zijn verbonden.

Nuttig adres inzake wet- en regelgeving: Vereniging van bos- en natuurterreineigenaren (voorheen bosschap).

Jonge robinia aanplant

Groeiplaats en boomsoortenkeuze

De keuze voor de juiste boomsoort is van belang voor de kans op succes van de aanplant. De groeiplaats bepaald in hoge mate de keuze van de boomsoorten.

De belangrijkste factoren van een groeiplaats zijn:

Als u deze factoren globaal in beeld heeft wordt duidelijk wat u kunt gaan aanplanten. Deze stap kunt u zelf doen of hiervoor advies inwinnen bij een groeiplaatsdeskundige.

Financiën

Hoewel hier als laatste genoemd zal dit aspect zeker een grote rol spelen. Voor de aanleg van bos zijn er steeds minder mogelijkheden voor financiële ondersteuning. Regionaal of lokaal zijn er soms nog wel mogelijkheden.

Op dit moment vormen bijdrage vanuit de provincies of gemeenten (klimaatfonds) de enige mogelijkheden voor de mede financiering van bosaanleg, na te vragen bij de betreffende provincie of gemeente.

Een andere mogelijkheid is het bos als onderdeel van een natuurgebied aan te leggen, productiebos is daarbij niet de bedoeling. Zie bijvoorbeel Nationaal Groenfonds.

Jonge aanplant

Aan de slag

Als u deze drie stappen op een rijtje heeft kunt u binnen de gestelde voorwaarden overgaan tot het maken van een inrichtingsplan en het daadwerkelijke aanplanten van uw bos. Dit kunt u zelf doen of uitbesteden.

Andere mogelijkheden

Er zijn diverse organisaties die met uw financiële bijdrage bossen aanleggen. Dit kan in verschillende vormen:
Contact opnemen met organisaties die bos aanleggen in Europa en elders ter compensatie van CO2 uitstoot, zonder opbrengsten voor de inlegger zoals Stichting Robinia, Forliance en Trees for All

Bij alle aspecten die met bosaanleg te maken hebben kan Stichting Robinia u van advies zijn.

Bosaanleg in Heusden en Altena: een voorbeeld van onze aanpak.