Bos en gebruik van hout zijn goed voor het milieu en onze gezondheid

Bos en gebruik van hout zijn goed voor het milieu en onze gezondheid

CO2 opslag in bos, wat is dat precies?

Een belangrijk voordeel van bos is dat het kooldioxide vastlegt. Dit kooldioxide, CO2, behoort tot de belangrijke gassen die verantwoordelijk zijn voor het opwarmen van de aarde, het broeikaseffect.

Kooldioxide is een gas dat letterlijk overal voorkomt. Mensen ademen zuurstof in en kooldioxide uit. Bij planten en bomen gaat dit anders. Met behulp van de zon zetten planten kooldioxide om in suikers en daarbij komt zuurstof vrij. De suikers gebruiken de bomen en planten om te kunnen groeien. Doordat de bomen bladeren verliezen en takken komt een deel van de suikers weer vrij. Een groot gedeelte blijft echter in de boom, hierdoor legt de boom CO2 vast.

De opname van CO2 in de bomen gaat net zolang door als de boom groter wordt. Daarna ontstaat er een evenwicht en bij heel oude bomen stoot de boom meer CO2 af dan dat hij opneemt. Wanneer de boom uiteindelijk dood gaat komt de CO2 weer vrij in de atmosfeer. Als de boom geoogst wordt blijft de CO2 gebonden in de producten van deze bomen. Bij duurzaam houtgebruik wordt de termijn waarop de CO2 wordt vastgelegd optimaal verlengd.

Stichting Robinia geeft CO2 certificaten uit voor de aanplant en beheer van bos met als uiteindelijk doel het hout voor lange tijd vast te leggen.

Bos en houtsingels om de lucht te zuiveren!

Een groene long, zo wordt een bos of woud vaak genoemd. Maar waarom eigenlijk? Ze produceren de zuurstof die we inademen en zuiveren de lucht van schadelijke stoffen.

Beplanting kan dienen als een filter van fijn stof.

Beplanting draagt bij aan verlaging van de achtergrondconcentraties van fijnstof en NO2. In een verkeersintensieve stedelijke omgeving moet de beplanting echter wel voldoen aan specifieke voorwaarden om de luchtkwaliteit niet negatief te beïnvloeden. Dat stelt het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte CROW in 2012.

logo CO2 Bos