Stichting Robinia en donaties

Help Stichting Robinia het leefmilieu te verbeteren...... ..... en word vandaag nog donateur!

Iedere gift is welkom. Vanaf € 18,50 per jaar bent u al donateur, maar met een hoger bedrag kunnen wij meer voor een duurzaam houtgebruik doen!

Overmaken kan naar de Triodos bank: NL73 TRIO 0784715726 t.n.v. Stichting Robinia in Wageningen.

Wat doet Stichting Robinia met uw bijdrage?

 • 1

  Onderzoek: praktijkproeven met teeltwijzen van Europese houtsoorten, proefprojecten in Hongarije, Nederland en Duitsland, toepassingsmogelijkheden van hout, marktonderzoek.

 • 2

  Deelfinanciering van projecten met een vernieuwend karakter

 • 3

  Informatieverspreiding : financiering informatiefolders over houteigenschappen en over projecten van de stichting, financiering van de nieuwsbrieven, financiering posters en ander voorlichtingsmateriaal

Met meer donateurs en schenkingen kunnen wij meer doen voor een beter leefmilieu.

 • aanplanten en beheren van duurzaam bos
 • duurzame toepassingen realiseren voor hout
 • het geven van voorlichting
 • opzetten van voorbeeldprojecten
 • Kennis van HOUt
 • onderzoeksprojecten uitvoeren en stimuleren

   

Wilt u meer weten over Donaties, Giften,  Schenkingen of Sponsoring?

Belastingaftrekbare gift

Stichting Robinia is door de belastingdienst aangemerkt als een 'algemeen nut beoogende instelling'(ANBI). Dit betekent dat u uw gift of schenking als fiscale aftrekpost kunt opvoeren. Ook voor bedrijven kan dit interessant zijn.

Sponsoring

Bedrijven mogen in onbeperkte mate geld voor sponsoring aftrekken voor de belasting omdat het om een bedrijfsgebonden activiteit gaat. Afhankelijk van de hoogte en de aard van de sponsoring worden de voorwaarden waaronder dit kan gebeuren nader bepaald. Sponsoring kan op verschillende manieren:

U sponsort de stichting als geheel

U sponsort bepaalde projecten, bijvoorbeeld Flevohout, ons onderzoekprogramma of publicaties.
Om informatie over actuele projecten te verkrijgen kunt u contact opnemen met de stichting of informatie opvragen via info@robinia.nl onder vermelding van sponsoring en naam project of het soort projecten waar u in geïnteresseerd bent.

Eenmalige schenking of gift

De eenvoudigste manier om Stichting Robinia te steunen is een eenmalige gift. Op de site van de belastingdienst vind u informatie over aftrekken gift 

Maak uw bijdrage over op banknummer NL73 TRIO 0784715726 ten name van Stichting Robinia te Wageningen (graag onder vermelding van 'schenking').

Bedrijven, giften

Als u (als ondernemer) een BV heeft, kunt u ook zakelijk geven vanuit uw BV. Elke gift aan een ANBI is aftrekbaar wanneer het totaal aan giften aan de voorwaarden voldoet. Het totaal aan aftrekbare donaties mag 50% van de winst bedragen tot maximaal € 100.000.

Voor een eenmanszaak, CV, VOF, etc. gelden de regels van particuliere giften.

 

Periodieke schenking

Een periodieke schenking kan onderhands of via een notariële akte. Voor periodieke schenkingen gelden geen minimum- of maximumgrenzen voor belastingaftrek. Wel bent u verplicht minimaal vijf keer een jaarlijkse schenking te doen. Deze regeling levert de gever een belangrijk belastingvoordeel op.

U heeft een overeenkomst nodig. In deze 'Overeenkomst periodieke gift in geld' verplicht u zich om gedurende vijf jaar een schenking aan Stichting Robinia te doen. U kunt uw schenkingen regelen in overleg met stichting Robinia. Meer informatie en de benodigde formulieren vindt u op de site van de Belastingdienst - periodieke gift aftrekken.

Testament

Op twee manieren kunt u de stichting opnemen in uw testament:

 • U wijst Stichting Robinia aan als erfgenaam. De stichting krijgt dan een deel van de erfenis
 • U laat de stichting een legaat na. Stichting Robinia krijgt dan een door u vooraf bepaald bedrag.

Voor het opmaken van een testament kunt u terecht bij de notaris.
Voor meer informatie over kosten en dergelijke kunt u terecht bij:


*Omdat elke persoonlijke situatie anders kan zijn, zijn hier slechts voorbeelden gegeven, aan de genoemde rekenvoorbeelden kunt u geen rechten ontlenen.