Doelen Stichting Robinia

Achtergrond

Wie zijn wij?

Stichting Robinia is een kennis- en informatiecentrum over duurzaam gebruik van grondstoffen voor een gezond leefmilieu.

Alle betrokkenen van teler tot consument en van overheid tot natuur- en milieuorganisatie, kunnen bij haar terecht met vragen of voor advies. De stichting is gespecialiseerd in houtsoorten die weinig worden gebruikt, maar vanuit milieuoogpunt een beter marktaandeel verdienen. Stichting Robinia is een ideële en onafhankelijke organisatie.

Informatie ANBI
(Algemeen nut beogende Instelling)

Team

Wat doen wij?

De medewerkers van de stichting hebben veel kennis over en ervaring met bosaanleg, bosbeheer en houttoepassingen.
Bijeenbrengen van informatie over duurzame productie en verwerking van hout: door literatuurstudies, gesprekken met deskundigen, door onderzoek en proeven.

Voorlichting en advies.

De resultaten geeft zij door aan belanghebbenden en belangstellenden binnen de gehele houtwereld. Via publicaties, lezingen en als maatwerk.

Doelen

Samenwerking bevorderen tussen bedrijven uit verschillende schakels van de houtketen.

Opzetten van innovatieve projecten in Europa waarin de rol die Europees kwaliteits hout in een duurzame maatschappij vervult inzichtelijk wordt gemaakt.

Begeleiding van aanplant en beheer.

Om aanplant en beheer van duurzame bossen in Europa te stimuleren en te begeleiden, zodat ook in de toekomst hout beschikbaar blijft en kan worden gebruikt.

Uw steun

Help Stichting Robinia het leefmilieu te verbeteren en word vandaag nog donateur!

Wat doet Stichting Robinia met uw bijdrage?

Met name onderzoek en informatieverspreiding

Iedere gift is welkom. Vanaf € 18,50 per jaar bent u al donateur, maar met een hoger bedrag kunnen wij meer voor een duurzaam houtgebruik doen!

Wilt u meer weten over donaties, giften, notariële schenkingen of sponsoring?

Lees verder ...


Geschiedenis

Stichting Robinia opgericht in 1992.

In de jaren '80 en '90 werd goed hout uit plantsoen, parken en gemeentelijke bossen vaak versnipperd omdat het niet rendabel was voor enkele bomen een goede bestemming te zoeken. Initiatiefnemer Ronald Vrijenhoef (toendertijd boomverzorger bij de gemeente Wageningen) wist dat veel kwaliteitshout werd verspild en zag kansen voor houtsoorten als robinia pseudoacacia, zoete kers en kastanje die bijzondere eigenschappen hebben en duurzaam kunnen worden gebruikt.

Over bos en hout, van aanplant tot product ...

Wat we doen

 • 1

  Kansen creeeéren voor minder gebruikte houtsoorten die de moeite waard zijn voor duurzame toepassingen. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat ze bijzonder fraai zijn, hard zijn of weerbestendig.

 • 2

  Bijdragen aan een beter leefmilieu door een bijdrage te leveren in aanplantadvisering en goed gebruik van hout. Zodat er minder illegaal hout wordt gekapt in oerwouden of natuurbossen die behouden moeten blijven voor

 • 3

  Adviseren bij aanplanten van bossen in Europa, bosbeheeradvies en en bemiddelen voor de afname van het hout. Adviseren over toepassingen van hout.

Vaardigheden

 • BOSBOUW
 • PLANOLOGIE
 • HOUTGEBRUIK
 • BOSBEHEER
 • KENNIS VAN HOUT