Help mee de hoeveelheid duurzaam bos in Europa te vergroten!

Stichting Robinia – CO2 certificaat

Met de aankoop van een CO2 of BOS certificaat compenseert u een deel van uw bijdrage aan het broeikaseffect en de luchtvervuiling.

Vanaf € 20,- komt u in bezit van een genummerd certificaat dat aangeeft dat u heeft bijgedragen aan de aanleg van een duurzaam bos waarin CO2 wordt vastgelegd.

Lees meer over CO2 opslag in het bos …

Wat doet Stichting Robinia met uw bijdrage?

Met uw steun worden in Europa duurzame bossen aangelegd die bijdragen aan een beter leefmilieu.

Voor locale bewoners bieden zij werkgelegenheid en de bossen zorgen voor een verbetering van de landschappelijke en economische waarde van de directe omgeving.

Wilt u meer weten over waar we in investeren?

Verantwoorde bosaanleg

Bij de inrichting worden de aanwezige natuur- en landschapswaarden gehandhaafd en verder ontwikkeld. Speciale aandacht zal er ook zijn voor de recreatieve mogelijkheden van de gebieden.

De inrichtingsplannen worden in nauw overleg met de grondeigenaren en de locale belangengroepen opgesteld.

Het beheer wordt op een duurzame wijze uitgevoerd, conform de ecologische doelstellingen van Stichting Robinia.

Locale bevolking

Bij de aanleg en het onderhoud en de uiteindelijke oogst van producten (hout, honing, medicinale grondstoffen etc.) zal de locale bevolking nauw worden betrokken. Het is de bedoeling dat de bosprojecten op den duur geheel door locale groepen worden beheerd en onderhouden.

Certificaat

Uw steun wordt in de vorm van een genummerd certificaat vastgelegd. Dit certificaat biedt de garantie dat uw steun aan bosaanleg wordt besteed.

Op dit moment investeren we in beheer en onderhoud van enkele bossen in Hongarije.

Als er voldoende certificaten worden verkocht kan er weer nieuw bos worden aangeplant.

 

Top …

CO2_bos_certificaat 

Bosbezoek

Er is een mogelijkheid om de bosterreinen die in het kader van deze actie worden aangelegd te bezoeken. Omdat het veelal gaat om recreatief aantrekkelijke gebieden zijn deze bezoeken bij uitstek geschikt voor een combinatie met uw vakantiereizen.

foto: Robinia is een snelle groeier en zal ook relatief snel CO2 binden. Door de robinia te snoeien groeien de bomen rechter. Daardoor ontstaat minder afval na de kap en is het hout meer geschikt voor duurzame toepassingen.

Prijs

Het certificaat is verkrijgbaar voor € 20,- incl. BTW, prijspeil januari 2018. Voor afhandeling- en verzendkosten wordt per order € 4,50 in rekening gebracht, onafhankelijk van het aantal certificaten.

Tip: De CO2 certificaten zijn ook een leuk idee voor een cadeau

Bedrijven

Naast de mogelijkheid om als privé persoon certificaten te kopen biedt Stichting Robinia bedrijven de mogelijkheid om op deze wijze een bijdrage te leveren aan de aanleg van bossen. In deze gevallen gaat het om maatwerk, waarbij de verbinding tussen het bedrijf en het aangelegde bos op verschillende manieren zichtbaar kan worden gemaakt zowel voor het eigen personeel als aan klanten en anderen externen. Hiervoor kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Contact

Indien u belangstelling heeft voor de CO2 certificaten kunt u een of meerdere certificaten bestellen door het bedrag over te maken op onze rekening bij de Triodosbank 784715726 onder vermelding van certificaat en aantal, de bestelling wordt dan binnen 14 dagen naar het op de overschrijving vermelde adres verstuurd.

Of u kunt contact opnemen via het contactformulier, telefonisch (0317 427570), of mail info@robinia.nl.

 

Top …


Introductie
Stichting
Actueel
Kennis
Informatie
Projecten

Contact