Stichting Robinia is een algemeen nut beogende Instelling (ANBI)

   

 


Stichting Robinia

Voluit volgens inschrijving Kamer van Koophandel (09116107)

Stichting Robinia Stimulering Europees Kwaliteitshout voor een Duurzaam Leefmilieu
RSIN/Fiscaal nummer 
809458391

Adres

Postadres: Generaal Foulkesweg 42a ruimte 2.09, 6703 BT Wageningen
Bezoekadres: Wilheminaweg 1, Wageningen - op afspraak
Telefoon (na 14.00 uur): 0317 427570
E-mail (of bij geen gehoor): info@robinia.nl

Doelstelling

Stichting Robinia is een ideële en onafhankelijke organisatie die zich richt op het stimuleren van Europees kwaliteitshout. Met onderzoek naar Europese houtsoorten, het bevorderen van bosaanplant en advies te geven over gebruik van kwaliteitshout willen we een positieve bijdrage leveren aan ons leefmilieu.

Jaarverslag 2022  

Financieel verslag 2022

Hoofdlijnen

Stichting Robinia is een kennis- en informatiecentrum over duurzaam gebruik van grondstoffen voor een gezond leefmilieu.

Alle betrokkenen van teler tot consument en van overheid tot natuur- en milieuorganisatie, kunnen bij haar terecht met vragen of voor advies. De stichting is gespecialiseerd in houtsoorten die weinig worden gebruikt, maar vanuit milieuoogpunt een beter marktaandeel verdienen. Stichting Robinia is een ideële en onafhankelijke organisatie.

Stichting Robinia zet haar kennis en ervaring in met bosaanleg, bosbeheer en houttoepassingen. Bijeenbrengen van informatie over duurzame productie en verwerking van hout: door literatuurstudies, gesprekken met deskundigen, door onderzoek en proeven.
De resultaten geeft zij door aan belanghebbenden en belangstellenden binnen de gehele houtwereld. Via publicaties, lezingen en als maatwerk. 
 Samenwerking bevorderen tussen bedrijven uit verschillende schakels van de houtketen. 
Opzetten van innovatieve projecten in Europa waarin de rol die Europees kwaliteits hout in een duurzame maatschappij vervult inzichtelijk wordt gemaakt.
Begeleiding van aanplant en beheer van duurzame bossen in Europa, zodat ook in de toekomst hout beschikbaar blijft en kan worden gebruikt.

Het beleidsplan voor 2020 - 2025

Bestuur

dhr.W.J. Sanders, voorzitter
dhr. G.F. van der Burgh, secretaris/penningmeester (a.i.)

Beloningsbeleid

De Stichting Robinia heeft geen personeel in dienst. De bestuurders krijgen geen beloning, kosten gemaakt ten behoeve van bestuurstaken kunnen worden gedeclareerd volgens het beloningsreglement voor bestuur en vrijwilligers.

Disclaimer, privacy en cookies