Introductie Stichting Robinia

monitoring in Hongarije

Bosaanleg

Bomen die groeien leggen CO2 vast. Zolang bomen groeien leggen deze CO2 vast.

Als we hout opstoken komt de CO2 weer in de lucht. Door hout duurzaam te gebruiken leggen we de CO2 vast! Grote winst als we meer hout gebruiken in plaats van plastic en andere milieuvervuilende materialen.

boomstammer in Tjechie

CO2 vastleggen met hout

We kunnen CO2 opslaan in hout. Hoe dan?

  • Bossen aanplanten voor zaaghout en constructiehout.
  • Hout gebruiken in gebouwen en meubels.

Uitleg renuable materials op youtube

boomstammer in Tjechie

Broeikasgassen warmen de aarde op

CO2 is hét broeikasgas waardoor de aarde opwarmt en wat met name vrijkomt bij energieopwekking uit fossiele brandstoffen. Hout kan helpen om de opwarming tegen te gaan door de CO2 op te slaan.

Lees meer over CO2 opslag in hout


logo CO2 bos

Project CO2 bos

Om meer bos aan te leggen met een goed duurzaam beheer heeft Stichting Robinia de aanleg van bos als speerpunt gekozen.

Stichting Robinia wil minder CO2 in de lucht en grond aankopen om bomen te planten. Doe mee met meer bos in Europa.

Lees verder op CO2bos.nl

circulaire economie

Opwarming en het IPCC

Een oceaan koelt niet vanzelf weer af. Volgens het IPCC is het nog steeds mogelijk om de temperatuurstijging onder de anderhalve graad Celsius te houden. Maar dat vergt een geweldige krachtsinspanning, grote veranderingen in levensstijl, grootschalige bebossing om kooldioxide uit de atmosfeer te halen, een sterk verminderd energieverbruik en een andere inrichting van de economie.Zie ook: ‘Kansen voor grondeigenaren die bos aan willen planten’

klimaatbos

Als we op de huidige voet doorgaan, wordt die anderhalve graad rond 2025 gepasseerd met vergaande gevolgen. En volgens het IPCC ook met grote schade voor de economie.
Lees het hele artikel van NRC – 15 juni 2018
Help moeder aarde met een CO2- of Bos Certificaatlogo CO2 bos

Missie

Stichting Robinia bevordert aanplant van bos en het juiste gebruik van hout. Dit betekent hout gebruiken waarvoor de desbetreffende houtsoort het meest geschikt is. Door deze benadering worden milieubelastende behandelingen, zoals verduurzamen, vermeden. Ook komen de specifieke eigenschappen van houtsoorten zo beter tot hun recht.Meer informatie over hout

Advies en begeleiding in aanplant, beheer en oogst van hout.

Stichting Robinia is een non-profit kennis- en informatiecentrum voor duurzaam gebruik van de grondstof hout voor een gezond leefmilieu. De stichting is gespecialiseerd in houtsoorten die weinig worden gebruikt, maar vanuit milieuoogpunt een beter marktaandeel verdienen.

Stichting Robinia verzamelt, ontwikkelt en deelt kennis- en informatie over duurzaam gebruik van houtsoorten. Alle betrokkenen in de houtketen, van teler tot consument en van overheid tot natuur- en milieuorganisatie, kunnen bij haar terecht met vragen of voor advies. De stichting adviseert onder andere over aanplant van nieuwe bossen, beheer van bossen en het gebruik van houtsoorten die vanuit milieuoogpunt een beter marktaandeel verdienen.