CO2 vastleggen met hout

We kunnen CO2 opslaan in hout. Hoe dan?

    • Bossen aanplanten voor zaaghout en constructiehout.
    • Hout gebruiken in gebouwen en meubels.

Bomen die groeien leggen CO2 vast. Als we hout opstoken komt de CO2 weer in de lucht. Door hout duurzaam te gebruiken leggen we de CO2 vast! Grote winst als we meer hout gebruiken in plaats van plastic en andere milieuvervuilende materialen.

Lees verder

Uitleg renuable materials op youtube

circulaire economie

Een oceaan koelt niet vanzelf weer af.

" Volgens het IPCC is het nog steeds mogelijk om de temperatuurstijging onder de anderhalve graad Celsius te houden. Maar dat vergt een geweldige krachtsinspanning, grote veranderingen in levensstijl, grootschalige bebossing om kooldioxide uit de atmosfeer te halen, een sterk verminderd energieverbruik en een andere inrichting van de economie.

klimaatbos


En dat alles in ruim twintig jaar. Want als we op de huidige voet doorgaan, wordt die anderhalve graad rond 2040 gepasseerd met vergaande gevolgen. En volgens het IPCC ook met grote schade voor de economie."
Lees het hele artikel van NRC - 15 juni 2018

Help moeder aarde met een CO2- of Bos Certificaat


Speeltuin in Berlijn

Stichting Robinia

Stichting Robinia is een ideële en onafhankelijke organisatie die zich richt op het stimuleren van Europees kwaliteitshout. Met onderzoek naar europese houtsoorten, het bevorderen van bosaanplant en advies te geven over gebruik van kwaliteitshout willen we een positieve bijdrage leveren aan ons leefmilieu.

Lees verder
monitoring in Hongarije

Projecten

Stichting Robinia voert een aantal interessante projecten uit in Europa. De grootste projecten zijn te vinden in de Flevopolder (Flevohout) en in Hongarije (Ácsteszér Puszta). Lees verder voor een overzicht van alle grote projecten die tesamen een goed beeld geven van de activiteiten van Stichting Robinia.

Lees verder
boomstammer in Tjechie

Informatie

Stichting Robinia bevordert het juiste gebruik van hout. Dit betekent hout gebruiken waarvoor de desbetreffende houtsoort het meest geschikt is. Door deze benadering worden milieubelastende behandelingen, zoals verduurzamen, vermeden. Tevens komen de specifieke eigenschappen van houtsoorten zo beter tot hun recht.

Lees verder

Advies en begeleiding in aanplant, beheer en oogst van hout.

Stichting Robinia is een non-profit kennis- en informatiecentrum voor duurzaam gebruik van de grondstof hout voor een gezond leefmilieu. De stichting is gespecialiseerd in houtsoorten die weinig worden gebruikt, maar vanuit milieuoogpunt een beter marktaandeel verdienen.

Stichting Robinia verzamelt, ontwikkelt en deelt kennis- en informatie over duurzaam gebruik van houtsoorten. Alle betrokkenen in de houtketen, van teler tot consument en van overheid tot natuur- en milieuorganisatie, kunnen bij haar terecht met vragen of voor advies. De stichting adviseert onder andere over aanplant van nieuwe bossen, beheer van bossen en het gebruik van houtsoorten die vanuit milieuoogpunt een beter marktaandeel verdienen.

Lees verder

Contact Informatie

Stichting Robinia
Veerstraat 122
6701DZ Wageningen

E-mail: info@robinia.nl

Volg ons op twitter
  • twitter

Bekijk de stand van Stichting Robinia op Bouwboulevard.com