Stichting Robinia 

Duurzaam bos waar hout uit wordt gehaald heeft natuurwaarde én kan CO2 opslaan. 

Bekijk de infographic op Youtube.


  • Europees kwaliteitshout voor een duurzaam leefmilieu ! — European quality wood for a sustainable environment!
  • Hout duurzaam telen, verwerken en gebruiken ! — Wood: sustainable cultivation, processing and use!
  • Europees hout: minder transport ! — European wood: less transport!

Doel Stichting Robinia

Stichting Robinia is een ideële en onafhankelijke organisatie die zich richt op Europees kwaliteitshout en CO2 vastlegging. Met onderzoek naar europese houtsoorten, het bevorderen van bosaanplant en advies te geven over gebruik van kwaliteitshout willen we een positieve bijdrage leveren aan ons leefmilieu.

Projecten in Europa

Stichting Robinia voert een aantal interessante projecten uit in Europa. De grootste projecten zijn te vinden in de Flevopolder (Flevohout) en in Hongarije (Ácsteszér Puszta). Lees verder voor een overzicht van alle grote projecten die samen een goed beeld geven van de activiteiten van Stichting Robinia.

Groen in de stad

De WUR heeft de positieve bijdrage van ruim 100 boomsoorten aan klimaat, waterhuishouding, luchtkwaliteit en biodiversiteit in de stad overzichtelijk bijeengebracht. In de PDF met informatie over dit project is een soortentabel opgenomen. Bekijk de tabel met boomsoorten en hun bijdrage aan het milieu!


Introductie Bos voor CO2 en hout

Bomen die groeien leggen CO2 vast. Als we met het hout huizen en duurzame producten maken, dan blijft de CO2 vastgelegd.

 

Project CO2 bos

CO2 bos is het speerpunt van Stichting Robinia. U kunt hierover meer lezen bij introductie en op de website CO2bos.nl. 

‘Update flevohout’

Flevohout is na 20 jaar uitgegroeid tot een mooi, jong en heel divers bos. Stichting Robinia gaat samen met de beheerders van Stichting Flevolandschap het voorbeeldbos Flevohout vernieuwen.


How to restore our forests

Bekijk de film met David Attenborough over het belang van natuurlijke bossen én productiebossen How to restore our forests …

Bomen herplanten

In Nederland wordt bos beschermd door de Boswet. Daarin staat wanneer bos mag worden gekapt en wanneer er een herplantingsplicht is.  Meer informatie over de boswet en bomen herplanten

Contact 

Alle contactgegevens van Stichting Robinia

Stuur een bericht …