Stichting Robinia


Meer Europees bos, wat kunt u er aan doen

Particulieren of organisaties kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de vergroting van de bosoppervlakte in Europa. Heel direct door bos aan te planten op eigen grond of door dit door anderen te laten doen.

Aanplant op eigen grond
In de praktijk merken wij dat veel mensen enthousiast zijn om zelf bos aan te leggen, maar vaak stranden op een aantal obstakels, die bij de realisatie van bos om de hoek komen kijken. Daaron geven wij hieronder een aantal zaken aan die van te voren onderzocht moeten worden om de kans op succes te bepalen.
De belangrijkste zijn:
  • Toestemming van de gemeente
  • Groeiplaats en boomsoortenkeuze
  • FinanciŽn

In de praktijk blijkt het verkrijgen van toestemming van de gemeente vaak een struikelblok. Op grond van het gemeentebeleid en het bestemmingsplan kan het zijn dat bosaanleg niet mogelijk is.

Daarom is het belangrijk, voordat u overgaat tot het maken van plannen, bij de gemeente na te gaan of bosaanleg wordt toegestaan. Dit kan u een hoop werk besparen.

Indien u toestemming heeft voor bosaanleg, ga dan ook na of hier eventuele voorwaarden aan zijn verbonden.

Meer informatie over het aanplanten van bos vindt u op de site www.robinia.org verder

 


     
Inhoudsopgave
    
Homepage