Raamblad 2004-1, Stichting Robinia

Bosaanleg in RoemeniŽ

Wereldbank legt bos aan

De Wereldbank is actief in het opzetten van bosprojecten.
In RoemeniŽ gebruikt men om te starten Robinia pseudoacacia. Een goede reden om hier eens nader naar te kijken.


Achtergrond
In 1999 werd bij de Wereldbank het Prototype Carbon Fund (PCF) opgericht. Het geld voor dit fonds, US $ 180 mln., werd beschikbaar gesteld door de regeringen van zes geÔndustrialiseerde landen1 en zeventien energiebedrijven en banken, waaronder bijvoorbeeld de Rabobank, Deutsche Bank, British Petroleum en het Belgische Electrabel. Vanuit het PCF komt geld vrij voor projecten in ontwikkelingslanden, die er op zijn gericht om de emissie van broeikasgassen te verminderen of om deze gassen vast te leggen, bijvoorbeeld in biomassa. Bovendien wil de Wereldbank via dit fonds bijdragen aan de duurzame economische ontwikkeling in de landen waar de projecten plaatsvinden.

Bos op uitgeputte landbouwgrond
Eťn van de projecten die vanuit het PCF worden gefinancierd, is het Afforestation of Degraded Agricultural Land in Romania Ė een grootschalig bebossingproject. In RoemeniŽ ligt ongeveer 3 mln. ha uitgeputte landbouwgrond. Twintig tot dertig jaar geleden werden hier allerlei gewassen op geteeld, maar door overmatig gebruik en slechte irrigatie zijn deze gronden onbruikbaar geworden voor de landbouw.
De Roemeense regering heeft zich enkele jaren geleden ten doel gesteld om grote delen hiervan te bebossen, maar daar is tot nu toe nog weinig van terecht gekomen. Er was te weinig geld beschikbaar. Het PCF-project wil hier nu verandering in aanbrengen; in vier jaar moet er in totaal 6.728 ha landbouwgrond worden bebost. De planning is in handen van de Wereldbank en het project wordt uitgevoerd door de Roemeense National Forest Administration (NFA), een onderdeel van het Ministerie van Landbouw, Voedselvoorziening en Bossen.
De belangrijkste doelstelling is het vastleggen van CO2, om zodoende de veranderingen in het klimaat te beperken. Daarnaast heeft het project nog enkele nevendoelstellingen.

Stabiliseren met Robinia
Allereerst richt het project zich op het stabiliseren van zandige, marginale landbouwgronden door middel van beplanting met Robinia. De Robinia wordt door de opstellers van het plan beschouwd als de meest geschikte bodemverbeteraar voor de Roemeense omstandigheden en wordt alleen gebruikt op plaatsen waar de grond te slecht is voor inheemse soorten.
Waar de grond dit toelaat, worden ook inheemse eiken (zomer- en moseik) geplant. Voor deze eiken is een rotatieperiode van honderd jaar vastgesteld. De Robinia-opstanden zullen na vijftien jaar worden gedund; de totale rotatieperiode is dertig jaar. Daarna worden de inmiddels verbeterde gronden ingeplant met andere loofhoutsoorten, zoals eik, es, linde etc. Indien de bodem dit toelaat, worden deze soorten ook al eerder op kleine schaal in de Robiniabossen geÔntroduceerd.

Uiterwaarden bebossen
Ten tweede wil men via dit project het ecologische herstel van door de landbouw gebruikte uiterwaarden van de Donau bewerkstelligen. Hiervoor worden witte abeel en zwarte populier gebruikt, in combinatie met verschillende wilgensoorten. De vastgestelde rotatieperiode voor de populieren is zestig jaar.

Bos als economische motor
Door middel van dit project zal de economische positie van de plattelandsbevolking in de betreffende gebieden ook verbeterd kunnen worden. Het planten van de bomen, de onderhoudswerkzaamheden en de oogst van het hout levert werk op voor de lokale bevolking. Het hout zelf kan uiteindelijk gebruikt worden voor de bouw of als brandstof.

Tenslotte
Vorig jaar zijn de eerste 400 ha reeds aangeplant en is men met de voorbereidende werkzaamheden op de overige te bebossen gronden begonnen. Volgens de planning zijn alle aangewezen gebieden in 2006 met bomen beplant. 1 Canada, Finland, Japan, Nederland, Noorwegen en Zweden.     
Inhoudsopgave
    
Terug naar Raamblad