Raamblad 2004-3, Stichting Robinia

Europees hout in de waterbouw
Kwaliteitsrichtlijnen voor robinia en tamme kastanjeRobinia en tamme kastanje worden steeds vaker toegepast in waterbouwkundige werken zoals bruggen, steigers en beschoeiingen. Het ontbreken van officiële richtlijnen voor het gebruik van deze soorten in de waterbouw was voor veel aannemers en architecten nog een belangrijke drempel om ze toe te passen. Met het opnemen van robinia en tamme kastanje in de Nederlandse Praktijkrichtlijn ‘Kwaliteitsrichtlijnen voor loofhout in weg- en waterbouwkundige werken’ is echter ook deze laatste drempel weggenomen.

Normen en Praktijkrichtlijnen
Aannemers en architecten werken bij de aanleg van waterbouwkundige veelal met standaardnormen, opgesteld door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN). Deze normen geven aan welke kwaliteitseisen een houtsoort voor een bepaalde toepassing moet hebben. Aanvullend op deze normen worden door het NEN Nederlandse Praktijkrichtlijnen (NPR) uitgegeven. Dit zijn richtlijnen waarin voorbeelden voor toepassingen, toelichtingen op normen en constructiemogelijkheden voor bepaalde houtsoorten worden beschreven.

Terughoudendheid gebruik robinia en tamme kastanje
Tot voor kort werden in de bestaande kwaliteitsrichtlijnen voor loofhout in waterbouwkundige werken (NPR 5493 uitgave 1999 en eerder) alleen tropische houtsoorten en Europees eiken beschreven. Andere voor de waterbouw geschikte houtsoorten, zoals robinia en tamme kastanje, waren niet in deze richtlijnen opgenomen. Dit zorgde in de praktijk voor een zekere terughoudendheid bij het toepassen van deze soorten.

Initiatief van Stichting Robinia en Bedrijvenplatform
Om te zorgen voor een officiële erkenning van robinia en tamme kastanje in de waterbouwsector hebben Stichting Robinia en het Bedrijvenplatform Europees kwaliteitshout de handen ineen geslagen en een conceptnorm voor de toepassing van deze soorten in waterbouwkundige werken opgesteld. Deze conceptnorm bevat kwaliteitseisen voor de toepassing van robinia en tamme kastanje in:
  • brugdekken
  • aanlegsteigers
  • damwanden
  • beschoeiingen en betuiningen
  • ronde, gezaagde en gekloofde palen
In de norm wordt per toepassing beschreven welke kwaliteit toelaatbaar is. Enkele voorbeelden van de beschreven kwaliteitskenmerken zijn:
  • het draadverloop
  • het soort en aantal kwasten
  • het aandeel spinthout
  • de aanwezigheid van schimmelaantastingen of mechanische beschadigingen
  • het soort scheuren en vervorming

Opname in NPR 5493
De conceptnorm is vervolgens aangeboden aan het NEN om te worden verwerkt in de Nederlandse Praktijkrichtlijn ‘Kwaliteitsrichtlijnen voor loofhout in weg- en waterbouwkundige werken’ NPR 5493. Dit heeft in 2003 geresulteerd in de opname van de houtsoorten robinia en tamme kastanje in de herziene versie van de NPR 5493. In deze herziene praktijkrichtlijn wordt robinia aanbevolen voor toepassing als brugdekken en planken voor aanlegsteigers, beschoeiingen, gezaagde en ronde palen. Tamme kastanje wordt vooral aanbevolen voor toepassingen met ronde palen.

Nieuwe impuls toepassing robinia en tamme kastanje in waterbouwkundige werken
Met de opname van robinia en tamme kastanje in de NPR 5493 is een laatste belangrijke stap gezet in de acceptatie van deze houtsoorten in de waterbouw.
Bovendien is het voor Stichting Robinia een goede stimulans om te werken aan meer conceptnormen voor deze houtsoorten, bijvoorbeeld voor toepassingen als tuinmeubilair en speeltoestellen.

Meer info
NEN. 2003. NPR 5493 Kwaliteitsrichtlijnen voor loofhout in weg- en waterbouwkundige werken. Delft, Nederlands Normalisatie Instituut.
Te bestellen via www.nen.nl. .
     
Inhoudsopgave
    
Terug naar Raamblad