Raamblad 2003-3, Stichting Robinia

Verjongingsproef, Hasenholz (Duitsland)


Bij het plaatsje Hasenholz ten noordoosten van Berlijn ligt een oud robiniabos. Zeer opvallend is dat een deel van het bos bestaat uit prachtige rechte robinia’s, terwijl direct daarnaast het bos alleen nog maar bestaat uit zeer kromme en slechte bomen.
Volgens de plaatselijke bosbouwers ligt het verschil bij de genetische kwaliteit van het plantmateriaal, maar er ligt zeker ook een oorzaak bij de wijze van beheer. De talloze kleine boseigenaren gingen ieder op hun manier met het bos om. Een deel kapte de slechte bomen, waardoor de goede overbleven. Anderen kapten juist de goede bomen en de slechte bleven achter.

Stichting Robinia heeft een deel van dit bos gepacht en een verjongingsproef uitgelegd. Nadat de oorspronkelijke bomen zijn gekapt (deels mooi bos, deels slecht), zijn de wortels doorsneden met een groot mes achter een tractor. Vanuit deze beschadigde wortels zijn inmiddels weer jonge robiniabomen opgegroeid.
Door dit jonge bos meteen van jongs af aan goed te begeleiden, trachten we hier uiteindelijk over het gehele oppervlak weer bomen met een goede kwaliteit te krijgen. Hieruit moet blijken in hoeverre de kwaliteit van een bos kan worden bepaald door goed beheer.     
Inhoudsopgave
    
Terug naar Raamblad