Raamblad 2003-3

Donateursexcursie Stichting Robinia 2003


Zaterdag 20 september vond de jaarlijkse donateursexcursie van Stichting Robinia plaats. Deze keer vormden het Sidhadorp en het voorbeeldbos Flevohout het toneel waar onze donateurs kennis konden nemen van wat Stichting Robinia doet en waar zij voor staat. Natuurlijk was er ook volop tijd om persoonlijk met elkaar kennis te maken.

Ontvangst
Om half elf werden de deelnemers ontvangen bij het hoofdkantoor van het Sidhadorp in Lelystad. Dankzij het mooie weer was iedereen ruim op tijd. Namens Stichting Robinia heette Fred van der Burgh iedereen welkom en gaf hij aan blij te zijn met de grote betrokkenheid die bij onze donateurs leeft.

Sidhadorp
Het Sidhadorp is gebouwd vanuit de behoefte van de beoefenaars van de Transcendente Meditatie, de ‘Sidha’s’. De Transcendente Meditatie is een mentale techniek om tot diepe geestelijke rust te komen. Vanuit deze diepe rust worden opgehoopte spanningen en stress opgeruimd. Gebleken is dat wanneer de meditatie in groepsverband wordt beoefend, dit het positieve effect vergroot en afstraalt op de omgeving. Aldus ontstond de wens om met een grote groep Sidha’s op een plaats samen te gaan wonen.
In 1985 is de eerste fase van het Sidhadorp gebouwd. De wijk bestaat uit huur- en koopwoningen en is qua opbouw vergelijkbaar met ander nieuwbouwwijken. Binnen de woonwijk zijn ook een basisschool, een supermarkt en een meditatiehal aanwezig.
Een belangrijk principe binnen de Transcendente Meditatie is het wonen en werken in harmonie met de natuurwetten. Daarom is zoveel mogelijk met milieuvriendelijke materialen gebouwd volgens bio-ecologische normen. Doordat het Sidhadorp in verschillende fasen is gebouwd, is de ontwikkeling van het duurzaam bouwen in Nederland goed te volgen. De eerste woningen uit 1985 zijn houtskeletbouwwoningen. De buitengevels zijn betimmerd met gewolmaniseerd Western Red Cedar, iets wat inmiddels ondenkbaar is binnen het duurzaam bouwen.
In de loop der jaren blijken ook de bouwprincipes binnen het Sidhadorp langzamerhand te zijn verschoven van puur milieuvriendelijk (hernieuwbare grondstoffen en laag energiegebruik) naar meer menscentraal bouwen, waarbij steeds meer gezocht wordt naar harmonie.

Voorbeeldbos Flevohout
Na de lunch in ‘Het Vegetarisch Restaurant’ reden we in lange optocht naar Flevohout, ons voorbeeldbos.

Al in 1997 is het idee ontstaan om ons verhaal ‘Europees kwaliteitshout - van aanplant tot eindproduct’ op één centraal punt ‘in het echt’ te laten zien. Uiteindelijk is in Lelystad een geschikte locatie gevonden en in samenwerking met Staatsbosbeheer is in het voorjaar van 2000 het overgrote deel van het bos aangeplant. Het bos is en blijft eigendom van Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer is dan ook eindverantwoordelijke voor de aanplant en het beheer.
Het infocentrum zelf komt centraal in het bos te liggen. De exacte invulling hangt nog een beetje in de lucht, omdat de ontsluiting van Flevohout nog niet is vastgesteld door de gemeente.

Tijdens de rondwandeling passeren vele thema’s de revue. Opvallend is dat veel mensen opkijken van de enorme hoeveelheid “onkruid” in het bos. Dit past echter binnen het standaard bosbeheer zoals dat door Staatsbosbeheer wordt uitgevoerd.
Met het voorbeeldbos willen we juist laten zien dat het ook binnen deze normale bosbouwpraktijk in Nederland mogelijk is om meerdere boomsoorten te gebruiken en de productie te richten op kwaliteitshout. Mooie voorbeelden zijn de goed groeiende elzen, essen, berken en esdoorns.

Naast dit reguliere beheer willen we met beheerproeven ook laten zien dat er met enige extra inspanning iets mooiers en waardevollers van te maken is. Proeven met het planten op ruime afstanden (kersen, appels, peren en noten) en met snoeien moeten deze visie gaan ondersteunen.
Ook experimenteren we hier met boomsoorten die goed hout leveren en zich al hebben bewezen als stads- en parkboom, maar slechts zelden of nog nooit in het Nederlandse bos zijn aangeplant. Mooie voorbeelden hiervan zijn plataan, thuja (het Western Red Cedar hout) en zwarte noot.

Een geslaagde dag
Na een laatste verfrissing en wat napraten ging ieder zijns weegs en kunnen we weer terugkijken op een geslaagde dag.

Om u een zo breed mogelijk beeld te geven van waar Stichting Robinia zich mee bezighoudt hebben wij getracht u een afwisselend programma voor te schotelen, met enerzijds bos en anderzijds houtverwerking. Ondanks dat wij daar goed over na hebben gedacht, kunnen wij ons voorstellen dat u bepaalde aspecten hebt gemist. Suggesties over thema’s, of over hoe het anders of beter kan, zijn daarom van harte welkom. Zo kunnen we er ook volgende jaren voor zorgen dat u een plezierig en leerzaam dagje uit heeft.     
Inhoudsopgave
    
Terug naar Raamblad