Raamblad 2005-1, Stichting Robinia

Bouwen aan duurzaamheid

Gezond bouwen is duurzaam bouwen
Iedereen is er inmiddels wel van overtuigd dat we zuinig moeten zijn op ons milieu. Toch zien we daar in de praktijk van de woningbouw maar weinig van terug. Hoe komt dat toch? Stichting Robinia had een gesprek met Renz Pijnenborgh van architectenburo Archi Service over deze knelpunten


‘Milieu’ niet belangrijk genoeg
Iedereen hecht belang aan een goed en gezond milieu. Maar op het moment dat er een woning moet worden gebouwd, komt milieu vaak op de laatste plaats. De opdrachtgever dénkt vaak niet eens meer aan ‘milieu’, of is bang dat het ten koste gaat van zijn gemak en portemonnee.
Aan de andere kant komen mensen vaak bij een architect terecht die geen enkele belangstelling heeft voor milieuvriendelijk bouwen. Binnen de Nederlandse architectenopleidingen wordt namelijk nauwelijks aandacht besteed aan milieu. En de laatste jaren is dat alleen maar minder geworden. Aldus sterven milieuvriendelijke bouwplannen vaak een vroege dood.

Nieuwe impulsen
Momenteel zijn een aantal nieuwe ontwikkelingen gaande waarvan nieuwe impulsen worden verwacht voor duurzaam bouwen. Gezondheid is erg belangrijk geworden in Nederland. Het is duidelijk dat onze leef- en werkomstandigheden onze gezondheid (en daarmee onze economie) ondermijnen. Gezond bouwen krijgt daarom een hoge prioriteit. En het mooie is: gezond bouwen betekent automatisch ook milieuvriendelijk bouwen.
Daarnaast gaat een belangrijke impuls uit van de invoering van het zogenaamde voorzorgprincipe door onze overheid. Dankzij dit voorzorgprincipe komen steeds meer verantwoordelijkheden te liggen bij de bouwer. Wordt er willens en wetens ongezond gebouwd, dan kan de bouwer aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgschade aan de gezondheid.

De integrale aanpak
Goed beschouwd is het logisch dat gezond bouwen ook meteen milieuvriendelijk is. De mens is immers ook gewoon van vlees en bloed en maakt deel uit van het milieu. In het verleden lag de nadruk in de woningbouw op betaalbare woningen voor iedereen. In de jacht naar efficiëntie zijn allerlei deelproblemen (o.a. energieverbruik) aangepakt, zonder oog te hebben voor de gevolgen voor het wonen zelf.
Archi Service werkt volgens de principes van het bouwbiologisch bouwen, waarbij zodanig gebouwd wordt dat de natuurlijke omstandigheden zo min mogelijk worden verstoord, waardoor ook de bewoner zelf in een zo natuurlijke mogelijke omgeving woont. De integrale aanpak zorgt voor het broodnodige evenwicht in het ontwerp. Zowel korte termijn effecten (welzijn en gezondheid van de bewoner) als lange termijn effecten (grondstoffenverbruik, levensduur en vervuiling) worden hierbij betrokken.
De stap naar gezond en milieuvriendelijk bouwen is minder groot dan men zou verwachten. Er is namelijk al zeer veel bekend over materialen en bouwsystemen en hun effect op gezondheid en milieu. De kunst is dan ook het bundelen van deze kennis in een evenwichtig ontwerp. Met een goed doordacht ontwerp en bestek kan vervolgens iedere goede aannemer uit de voeten en worden problemen tijdens de uitvoering voorkomen.

De aanhouder wint
Gezond en milieuvriendelijk bouwen ligt binnen handbereik. Belangrijk is het vinden van een goede architect die met u mee wil denken. In Nederland is de Viba (Vereniging voor Integrale Biologische Architectuur) de enige organisatie waar (eco)architecten zich hebben verenigd.

Meer informatie

Archi Service b.v.
Hooipolder 18
5235 VM Den Bosch
tel. 073-6415709
info@archiservice.nl
www.archiservice.nl

Vereniging VIBA
info@vibavereniging.nl
www.vibavereniging.nl

Stichting VIBA EXPO
Postbus 772
5201 AT Den Bosch
info@viba-expo.nl
www.viba-expo.nl
     
Inhoudsopgave
    
Terug naar Raamblad