Informatie stichting Robinia

Huizen van agrarische grondstoffen
Bouw Agrod˘me aanstaand voorjaar 2007 van start (1)


In 2007 wordt in Wageningen, als het (eindelijk) goed is, een uniek project van drie koopwoningen en een informatiecentrum gebouwd met gebruik van zoveel mogelijk agrarisch grondstoffen. De opzet is om werkelijk duurzaam te bouwen. Dus duurzaam geproduceerd, maar ook duurzaam verwerkt. Bovendien is ook al nagedacht over de sloop. Alles met het doel het milieu zo min mogelijk te belasten en op een gezonde, comfortabele manier te kunnen wonen.

De Woningstichting als opdrachtgever
De zorg voor het milieu is ÚÚn van de speerpunten in het beleid van De Woningstichting in Wageningen. Als uitgangspunt voor een aantal recente nieuwbouwprojecten heeft De Woningstichting daarom gekozen voor milieuvriendelijk bouwen en wonen. Binnen het project Agrod˘me hebben de architecten van Archiservice en BEAR de opdracht gekregen om vier huizen oorspronkelijk voor de verhuurmarkt te ontwerpen met zoveel mogelijk gebruik van regionale agrarische grondstoffen.

Agrarische bouwmaterialen
Agrod˘me wordt zo veel mogelijk gebouwd vanuit regionaal te verbouwen grondstoffen. Het grote voordeel is dat deze grondstoffen in principe niet opraken, doordat ze naar behoefte kunnen worden verbouwd. Door deze grondstoffen regionaal te telen en te verwerken, blijven de transportafstanden laag. Daarnaast blijft de economische meerwaarde van het product binnen de regio. De laatste jaren zijn al veel agrarische bouwmaterialen ontwikkeld. Zo is houtskeletbouw en het gebruik van kurk, vlas en schapenwol voor isolatie al algemeen bekend. Het einde van de mogelijkheden is echter nog lang niet in zicht. Het onderzoeksinstituut A&F (Agrotechnology & Food Innovations ľ voorheen ATO) zorgt voor de broodnodige kennis over agrarische grondstoffen in de bouw. Het A&F heeft voor Agrod˘me gezocht naar zoveel mogelijk nieuwe toepassingen van agrarische grondstoffen in de bouw. Elk detail van de woningen is onder de loep genomen, waarna is geprobeerd dit in te vullen met een agrarisch bouwmateriaal. Zo is bijvoorbeeld gekozen voor dakpannen van eikenhout en worden ook de dakgoten van hout gemaakt. Bouwtechnisch is het een hele opgave om met alle verkozen materialen een goed huis te bouwen. Bouwmaterialen kunnen namelijk niet zomaar vervangen worden door andere bouwmaterialen. Nieuwe bouwmaterialen hebben andere eigenschappen, waardoor de wijze van toepassing en de constructie ook moet worden aangepast.

Duurzaam wonen in de praktijk
Na de bouw worden de woningen verkocht en vind de ultieme test plaats. Hoe is het om in een duurzame woning te wonen? Hoe zit het met de levensduur, het onderhoud en de woonbeleving? Dan zullen de duurzaam gebouwde woningen moeten bewijzen dat ze ook op een duurzame manier te bewonen zijn. Vanuit het A&F en de Wageningse Universiteit (WUR) zal de eerste jaren intensief onderzoek plaatsvinden naar de levensduur van de materialen, de milieubelasting en de kosten van het onderhoud. Natuurlijk wordt ook gekeken naar de gezondheid en de woonbeleving van de bewoners. Deze inzichten kunnen dan weer gebruikt worden om in volgende projecten de beste keuzes voor gezond en milieuvriendelijk bouwen te maken.

Informatiecentrum
Bij de bouw is tot het uiterste gegaan om maar zoveel mogelijk agrarische grondstoffen toe te passen. Hier is al veel van geleerd. Het is de bedoeling om een zo breed mogelijk publiek kennis te laten maken met de enorme mogelijkheden van agrarische bouwmaterialen.
Een van de woningen wordt als informatiecentrum ingericht. Stichting Robinia zal naar verwachting dit informatiecentrum gaan bemensen.Vanuit haar kennis en ervaring met hernieuwbare grondstoffen en duurzaam bouwen zal zij belangstellenden informeren over de gebruikte materialen en rondleidingen door de woning organiseren. Verder is het de bedoeling de ruimte ter beschikking te stellen voor bijeenkomsten, lezingen en workshops.


(1) Door verandering in het Rijksbeleid zijn er nu in plaats van vier huurwoningen, drie koopwoningen gepland en het informatiecentrum. De bouw start rond voorjaar 2007. Het informatiecentrum zal dan eind 2007/begin 2008 open gaan

Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen.
Of u kunt de website van Agrod˘me raadplegen: www.agrodome.nl     
Inhoudsopgave
    
Terug naar Raamblad